VEČ KOT 20 LET TRADICIJE


Galerijo je leta 1995 ustanovil Mariborčan Peter Žula. V Mariboru je odprl dve galeriji (Galerija Žula 1 in 2), na Ptuju (Galerija Žula 3) in v Ljubljani pa eno. Galerije so nastale iz prepričanja, da je javnosti treba ponuditi predstavitve tistih slovenskih avtorjev, ki so bili zaradi radikalnosti redkeje prikazani. Danes se prostori Galerije Žula nahajajo le v matični stavbi na Obrežni ulici v Mariboru, kjer so poleg galerijskega prostora tudi arhivi. V letu 2009 je galerijsko dejavnost obogatil studio v Čepincih, ki je bil ustanovljen z namenom prirejanja manjših razstav in umetniških kolonij.

V več kot dvajsetih letih galerijskega delovanja je Žula oblikoval bogato in pestro zbirko sodobne slovenske ter tuje likovne umetnosti. Nabor slik, risb, grafik in plastik ne impresionira le s številčnostjo, temveč tudi s kvaliteto izbora, ki sledi nekomercialnemu principu in zagotavlja kakovosten pregled sočasnega likovnega dogajanja – natančneje gre za čas postmodernistične izrazne razvejenosti, ki ne priznava slogovne enotnosti ter izpostavlja avtorsko individualnost, ki se usmerja na področja raziskovanja ter preoblikovanja stilnih zakonitosti. Zbirka je tako skupek različnih pristopov, ki so se v zadnjih desetletjih sočasno in enakovredno merili v slovenskem likovnem prostoru; od figuralike do abstrakcije, od ekspresivnosti do minimalizma …

Galerija je v preteklosti priredila več kot 60 razstav posameznih umetnikov in razstav, na katerih so bili predstavljeni različni avtorji. Vsako razstavo je spremljal katalog z besedili poznavalcev likovne umetnosti, Galerija Žula jih je izdala več kot 40. Svojo zbirko je širši javnosti predstavila leta 2002 v prostorih Umetnostne galerije Maribor. Leta 2012 je izšla prva likovna knjiga o slikarju Oto Rimeletu, v letu 2016 pa še o slikarju Borisu Zaplatilu.

Galerija se ukvarja s prodajo likovnih del, svetovanjem pri naložbah kapitala v likovno produkcijo in z likovnim opremljanjem zaključenih prostorskih celot. Predstavila se je na številnih slovenskih in tujih sejmih. Sodeluje z galerijami po Sloveniji in v tujini. Danes jo vodi Peter Žula skupaj s svojo hčerjo Pio, študentko umetnostne zgodovine.


VEČ KOT 700 UMETNIŠKIH ARTEFKATOV


Danes pestra zbirka galerije vsebuje več kot 700 umetniških del – slik, plastik, risb in grafik različnih slovenskih in tujih umetnikov. Galerija najtesneje sodeluje s Ksenijo Čerče, z Gustavom Gnamušem, Marjanom Gumilarjem, Boštjanom Novakom, Mirkom Rajnarjem, Otom Rimeletom, Mihaelom Rudlom, Dušanom Tršarjem, Borisom Zaplatilom in Zdenko Žido.

V galerijski zbirki se nahajajo dela številnih slovenskih in tujih avtorjev sodobne umetnosti, kot so Mirko Bratuša, Dragica Čadež, Ksenija Čerče, Sandi Červek, Bogdan Čobal, Rajko Čuber, Dušan Fišer, Gustav Gnamuš, Marijan Gumilar, Jusuf Hadžifejzović, Zdenko Huzjan, Zmago Jeraj, Bojana Križanec, Erik Lovko, Albin Lugarič, Jože Marinč, John Miličić, Silvan Omerzu, Silvester Plotajs, Oton Polak, Borut Popenko, Ivo Prančič, Mirko Rajnar, Viktor Rebernak, Oto Rimele, Mihael Rudl, Vlado Stjepić, Vinko Šaina, Miljenka Šepić, Janez Šibila, Jože Šubic, Dušan Tršan, Tanja Verlak, Marij Vrenko, Žarko Vrezec, Boris Zaplatil, Zdenka Žido … Zbirka temelji na profiliranosti – njeno jedro predstavljajo najboljši sočasni slovenski ustvarjalci, ki gradijo na vrednotah modernizma. Poleg teh so prostor v galerijski zbirki dobile tudi umetnine starejših avtorjev, nadaljevalcev tradicije šestdesetih let, ko se je abstrakcija na slovenskih platnih šele začela uveljavljati. Žula pa je z umetniškim posluhom pritegnil tudi številne mlade avtorje, za katere se je kasneje izkazalo, da je bila vera v njihov uspeh povsem upravičena.


Večerov intervju z galeristom Žulo