Išči

Marjan Gumilar

SLIKAR
ROJEN: 24. marec 1956

Akademski slikar Marjan Gumilar je leta 2002 diplomiral pri profesorju Gustavu Gnamušu na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani. Študijo je nekajkrat potoval v Pariz, med drugim leta 1991 s štipendijo nagradnega sklada Zorana Mušiča in leta 1993 s štipendijo francoskega Ministrstva za kulturo. Leta 2004 je s pomočjo Ministrstva za kulturo RS in Zavoda za odprto družbo (Soros) bival v studiu v New Yorku.  Od leta 2007 je zaposlen kot profesor za slikanje in risanje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Sodi v generacijo izjemno prodornih in kvalitetnih prekmurskih slikarjev. 

Čeprav je usmerjen v abstrakcijo in raziskuje konceptualne razmere abstraktnega imagizma in je v njegovem delu čutiti podzavestne sledi prekmurskih horizontov in ravnin, je v barvnem pogledu veliko manj zadržan kot njegovi prekmurski kolegi in učinkovito izrablja čutno sproščeno moč jasnih barvnih odtenkov in njihove pripovedne, upodabljajoče lege, kar daje njegovim slikam včasih prav presenetljivo vitalnost in optimizem. Gumilar je med več kot tridesetletnim delovanjem obšel minimalizem, konceptualizem ter druge smeri in pojave sodobnih umetniških praks, ker ni pristajal na slogovne opredelitve, ki bi ga omejevale pri svobodi umetniškega ustvarjanja. Vrsto let je bil zavezan avtonomiji barve in barvnemu kolorizmu v abstraktnih pojavnih oblikah, zadnja leta je njegovo slikarstvo reducirano na črno in belo ter njune odtenke v izrazito poudarjenem problematiziranju razmerja med objektom in sliko. Univerza v Ljubljani mu je leta 2005 podelila priznanje pomembnih umetniških del.

Razstave v Galeriji Žula

–  Marjan Gumilar, Horizontalni premiki (1999)

Nagrade

–  Velika nagrada za slikarstvo XVI. Jugoslovanskega bienala mladih na Rijeki (1991)

–  nagrada Občinskega fonda kulture Herceg Novi (1991)

–  štipendija nagradnega sklada Zorana Mušiča (1991)

–  nagrada Rembrandtov cekin fundacije Rembrandt (1993)

–  Velika nagrada ZDSLU (1993)

–  Jakopičeva nagrada (2017)