Išči

Rudolf Kotnik

SLIKAR
8. januar 1931–1996

Akademski slikar Rudolf Kotnik je študiral slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer sta bila njegova profesorja Gojmir Anton Kos in Maksim Sedej starejši, pri katerem je tudi diplomiral leta 1955. Leta 1956 se je kot likovni pedagog zaposlil na OŠ Slovenska Bistrica, kasneje na OŠ Dušana Flisa v Hočah. Od leta 1971 do upokojitve pa je učil na II. gimnaziji Maribor. Posthumno je leta 2001 postal častni občan občine Hoče – Slivnica.

Kotnik je bil član in soustanovitelj neformalne skupine slovenskih likovnih umetnikov BE 54 in eden od vidnejših predstavnikov informela. Sliko je pod vplivom informelskih teženj preoblikoval v skulptosliko. Leta 1961 je začel uporabljati vrvi in žice, tako pa so začela nastajati armirana platna, polna aluzivnosti na fragmente iz pejsaža. Dinamičen razmislek o površini slike ga je privedel najprej do transformacije slikovnega pravokotnika v romboidne oblike, že leta 1966 pa je, tudi zaradi vpliva Slavka Tihca (povezana sta bila v skupini BE 54), sliko iz dvodimenzionalnega transformiral v tridimenzionalni objekt in ustvarjal skulptoslike. 

Razstave v Galeriji Žula

–  Rudolf Kotnik (1999)

Nagrade

–  nagrada Prešernovega sklada (1980)

–  Glazerjeva nagrada za življenjsko delo (1991)

–  Jakopičeva nagrada (1995)