Išči

Simona Šuc

SLIKARKA
ROJENA: 11. februar 1972

Akademska slikarka Simona Šuc je leta 2000 diplomirala pri profesorjih Gustavu Gnamušu in Jožefu Muhoviču na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Organizirala je likovnoteoretska srečanja na Gaju nad Mariborom, kjer so se predstavili slovenski umetniki mlajše generacije in soustanovila društvo TU, s katerim je izvedla več prostorskih intervencij v Mariboru (2004–05). Sodelovala je pri restavriranju spomenikov sakralne dediščine v severovzhodni Sloveniji. 

Že od zgodnjega obdobja dalje je prepoznavni element njenega slikarstva krog, ki ga obravnava kot temeljno prvino subtilnih kompozicij, ki s prosojnostjo in zgoščenostjo razpirajo prostore mikro- in makrokozmosa. Kompozicijo pogosto dopolnjuje z asketsko linijo, ki vnaša risarski element v celoto in začrta meje, na katere se osredotoča gledalčev pogled. Simono Šuc bi lahko uvrstili med avtorje, ki se posvečajo vprašanju sublimnega v slikarstvu. Živi in dela v Mariboru.